සාමාන්‍ය කාය වර්ධන ඉඟි

වඩා හොඳ කාය වර්ධන ප්‍රති Results ල ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන කරුණු 6 ක් සොයා ගන්න!

සියලු වෙනස්කම් ඇති කරන සාධක 6 ක් සොයා ගෙන කාය වර්ධන සඳහා වඩා හොඳ ප්‍රති results ල සහතික කරන්න. මෙම ලිපියේ අපි ලැයිස්තුගත කරන ඉඟි වලින් ඔබ පුදුමයට පත් වනු ඇත.

ඔබේ කාය වර්ධන ප්‍රති .ල වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස් 13 ක් ඉගෙන ගන්න

මාංශ පේශි වැඩි වීම හෝ මේදය අඩුවීම වැනි ප්‍රතිඵල නැවැත්වූ අයට උපකාර කළ හැකි උපදෙස් කිහිපයක් සොයා ගන්න! සමහර විට ඔබ නැවත පරිණාමය වීමට විසඳුම මෙම ලිපියේ ඇත!

කාය වර්ධන සංගීතය: ප්‍රතිලාභ තේරුම් ගන්න!

ඔබේ බර පුහුණුවේදී සංගීතයට සවන් දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන සොයාගෙන ඊටත් වඩා විශාල ඉලක්ක සහ වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට එය කෙසේ උපකාරී වේදැයි සොයා බලන්න!

එන්ඩොමෝර්ෆ්: කාය වර්ධන ප්‍රති Results ල වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස් 6 ක්!

මාංශ පේශි ස්කන්ධය වැඩිවීම හෝ මේදය අඩුවීම වැනි බර පුහුණුව සමඟ ඔබේ ප්‍රති results ල වැඩි දියුණු කිරීමට සෑම එන්ඩොමෝර්ෆ් කෙනෙකුට භාවිතා කළ හැකි උපදෙස් 6 ක් ඉගෙන ගන්න!

ඔබේ ප්‍රති Results ල සඳහා උපකාරී වන සුපිරි කාය වර්ධන ඉඟි 10 ක් සොයා ගන්න!

ආරම්භකයින් සඳහා සහ දීර් training කාලයක් තිස්සේ පුහුණුව ලැබූ අය සඳහා ඉහළම කාය වර්ධන ඉඟි 10 දැන ගන්න. කාය වර්ධන කටයුතුවලදී ඔබේ ගමන් මඟෙහි ඉතා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ඉඟි මේවාය.

40: 5 ට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා කාය වර්ධන ප්‍රති Results ල වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස්!

ඔබට වයස අවුරුදු 40 ට වැඩි නම් සහ වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් අවශ්‍ය නම්, මෙම ලිපිය ඔබ වෙනුවෙන් වේ. ඔබේ ශරීර ගොඩනැගීමේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඔබේ සෞඛ්‍යය ඉහළ නැංවීමට පියවර 5ක් ඉගෙන ගන්න.

බොහෝ අය ආහාර ගැනීමෙන් ඉවත් වීමට හේතු 5 ක් ඉගෙන ගන්න

A palavra “dieta” é uma palavra que causa medo em muitas pessoas. Muitas pessoas quando chegam para falar comigo sobre alimentação e eu começo a falar sobre “dieta”, já meio que desistem na hora da conversa, pois pensam que a… දිගටම කියවන්න »බොහෝ අය ආහාර ගැනීමෙන් ඉවත් වීමට හේතු 5 ක් ඉගෙන ගන්න

පිරිමි ශරීර ශරීර ඇති කර ගැනීමට උපදෙස් 8 (අට) හමුවන්න!

Entre as categorias as quais mais cresceram nos últimos anos está a Mens Physique. Isto porque, esta categoria mescla a beleza (pessoas bonitas) com um bom corpo (corpo atlético, definido). Hoje em dia nos grandes campeonatos, é a categoria que… දිගටම කියවන්න »පිරිමි ශරීර ශරීර ඇති කර ගැනීමට උපදෙස් 8 (අට) හමුවන්න!

ඔබේ ප්‍රති .ල විනාශ කරන අන්තවාදී ක්‍රියා 6 ක් හමුවන්න

As nossas mães já falavam: “Nenhum tipo de excesso é bom, tudo precisa de um equilíbrio”, e a verdade é que elas estavam certas. Mas infelizmente muitos ainda não conseguiram entender bem esta frase e acabam por fazer do excesso… දිගටම කියවන්න »ඔබේ ප්‍රති .ල විනාශ කරන අන්තවාදී ක්‍රියා 6 ක් හමුවන්න