ආතතිය අඩු කිරීම

නිදන්ගත මාංශ පේශි ආතතිය: එය කුමක්ද සහ අපට එයට ප්‍රතිකාර කළ හැක්කේ කෙසේද?

කායවර්ධන ක්‍රීඩකයින් දැඩි ආතතියකින් ජීවත් වන බව කියනු ලැබේ, එය සත්‍යයකි. බොහෝ දෙනෙකුට මස්කියුෙලොස්ෙකලටල් පද්ධතියේ අපහසුතාවයක් ඇත, තවත් හොඳ කොටසක් නිදාගැනීමේ විශාල අපහසුතාවයක් ඇත, තවත් සමහරු නිරන්තර වේදනාවෙන් පීඩා විඳිති. දිගටම කියවන්න »නිදන්ගත මාංශ පේශි ආතතිය: එය කුමක්ද සහ අපට එයට ප්‍රතිකාර කළ හැක්කේ කෙසේද?

ස්වාභාවිකවම කෝටිසෝල් මට්ටම අඩු කරන්නේ කෙසේද?

O cortisol é um hormônio da classe dos corticosteroides, ou também conhecidos por corticoides, pertencente a família dos esteroides (hormônios derivados da molécula de colesterol) o qual é produzido pelas glândulas suprarrenais em situação onde o corpo é submetido a… දිගටම කියවන්න »ස්වාභාවිකවම කෝටිසෝල් මට්ටම අඩු කරන්නේ කෙසේද?

කෝටිසෝල්: සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය - කැටබලික් හෝමෝනය ගැන සියල්ල

O cortisol é um hormônio derivado da molécula de colesterol que tem inúmeras funções vitais no corpo, mas que se for secretado em momentos ou em quantidades incorretas, pode prejudicar seus ganhos físicos e diminuir sua performance, sendo conhecido como o… දිගටම කියවන්න »කෝටිසෝල්: සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය - කැටබලික් හෝමෝනය ගැන සියල්ල