පපුවේ ව්‍යායාම

කොරෝනා වයිරස්: නිරෝධායනයේදී නිවසේදී හොඳ පපුවේ ව්‍යායාමයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

පෙක්ටෝරල් මාංශ පේශි සඳහා ව්‍යායාම කිහිපයක් ඉගෙන ගෙන කොරොන වයිරස් නිරෝධායනය (COVID-19) අතරතුර පුහුණුවකින් තොරව යන්න!

විශාල හා නිර්වචනය කළ පෙක්ටෝරල් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළම ව්‍යායාම 05 ගැන දැන ගන්න!

O peitoral é um grupamento muscular que necessita ser adequadamente desenvolvido. Isso porque, para homens, ele precisa expressar volume para acompanhar o tronco, densidade e definição. Entretanto, para mulheres, especialmente as que tem físicos estilo bikini ou wellness, este é… දිගටම කියවන්න »විශාල හා නිර්වචනය කළ පෙක්ටෝරල් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළම ව්‍යායාම 05 ගැන දැන ගන්න!

සෘජු, නැඹුරුව සහ පිරිහුණු බංකුව අතර ඇති වෙනස්කම් සොයා ගන්න

බෙන්ච් ප්‍රෙස්, ඉන්ක්ලයින් සහ බෙන්ච් ප්‍රෙස් අභ්‍යාස අතර ඇති වෙනස්කම් ඉගෙන ගෙන ඔබේ ව්‍යායාමයේදී මෙම එක් එක් වෙනස්කම් භාවිතා කිරීමට හොඳම කාලය සොයා ගන්න!

පෙක් තට්ටුව (පියාසර කිරීම): මෙම ආංශික හුදකලා ව්‍යායාමය සිදු කරන්නේ කෙසේද?

O peck deck é um exercício muito conhecido e antigo na musculação, realizado principalmente por iniciantes, já que a maioria dos professores de musculação acham que iniciantes precisam treinar em máquinas. Ele também é conhecido como “voador” em alguns estados… දිගටම කියවන්න »පෙක් තට්ටුව (පියාසර කිරීම): මෙම ආංශික හුදකලා ව්‍යායාමය සිදු කරන්නේ කෙසේද?

පුල්ලෝවර්: ආරක්ෂිත ව්‍යායාමයක්? එය නිවැරදිව කරන්නේ කෙසේද සහ එහි අවදානම්

පුල්ලෝවර් ව්‍යායාමය (ඩම්බල් හෝ වෙනත් උපකරණ සමඟ වුවද) කායවර්ධනයේ පැරණිතම ව්‍යායාමයක් වන අතර අද දක්වා ව්‍යායාම් ශාලාවල බහුලව භාවිතා වන ව්‍යායාමයකි. කෙසේ වෙතත්, එය වඩාත්ම වරදවා වටහාගෙන ඇති සහ දුර්වල ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ලද අභ්‍යාස වලින් එකකි,… දිගටම කියවන්න »පුල්ලෝවර්: ආරක්ෂිත ව්‍යායාමයක්? එය නිවැරදිව කරන්නේ කෙසේද සහ එහි අවදානම්

අංශ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ චලනයන්

Segunda-Feira é o dia conhecido como o “dia do treino de peito”. Talvez isso nem seja mais uma verdade absoluta, mas, tamanha importância se dá devido a estética a qual o peitoral proporciona, especialmente para o físico masculino, demonstrando tamanho,… දිගටම කියවන්න »අංශ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ චලනයන්

FST-7 (ෆැසියා ස්ට්රෙච් පුහුණු 7 කට්ටල)

É impossível falar em fisiculturismo sem nos remetermos aos últimos dois campeões principais do Mr. Olympia na categoria principal e, mais recentemente do bem conceituado Jeremy Buendia na reveladora categoria Men’s Physyque. Ainda, podemos citar nomes femininos como Nicole Wilkins… දිගටම කියවන්න »FST-7 (ෆැසියා ස්ට්රෙච් පුහුණු 7 කට්ටල)

බංකුවෙන් පිටත පාද සහිත බංකුව සහ කුරුසපත් කිරීම

Dica rápida: Sempre realize supinos e crucifixos COM OS PÉS NO CHÃO! É comum vermos nos ginásios de musculação, inúmeras pessoas realizando movimentos erroneamente, os quais podem resultar em maus resultados ou até mesmo em lesões leves, moderadas ou graves.… දිගටම කියවන්න »බංකුවෙන් පිටත පාද සහිත බංකුව සහ කුරුසපත් කිරීම

ඔබේ පපුවේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස්

පෙක්ටෝරල් පුහුණුව සමහර විට කායවර්ධන ව්‍යායාම් ශාලාවක පුරුෂභාවය සහ පුරුෂභාවය පිළිබඳ පුළුල්ම නිරූපණයට සමාන වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, බර බංකු මුද්‍රණ ක්‍රියාවක්, විශාල සහ නිර්වචනය කරන ලද පෙක්ටෝරල්, වෙනත් අයිතම අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම ඕනෑම කෙනෙකුට පෙනෙන්නේ... දිගටම කියවන්න »ඔබේ පපුවේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස්