පපුවේ පුහුණු ඉඟි

කොරෝනා වයිරස්: නිරෝධායනයේදී නිවසේදී හොඳ පපුවේ ව්‍යායාමයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

පෙක්ටෝරල් මාංශ පේශි සඳහා ව්‍යායාම කිහිපයක් ඉගෙන ගෙන කොරොන වයිරස් නිරෝධායනය (COVID-19) අතරතුර පුහුණුවකින් තොරව යන්න!

පපුවේ පුහුණුව: සිදු කළ විශාල වැරදි 5 ක් සොයා ගන්න!

Não sei dizer ao certo o motivo exato de segunda-feira ser o típico dia de treinar peitoral. É muito provável que isso se deva ao fato desse grupamento representar um treinamento que contempla a virilidade masculina e exercícios básicos são… දිගටම කියවන්න »පපුවේ පුහුණුව: සිදු කළ විශාල වැරදි 5 ක් සොයා ගන්න!

පපුව සහ පිටුපස (පිටුපස) සම්පූර්ණ පුහුණුව

බොහෝ අය විශ්වාස කරන්නේ මාංශ පේශි වෙන වෙනම පුහුණු කළ යුතු බවයි, එනම්, සෑම මාංශ පේශි කණ්ඩායමක් සඳහාම සතියකට දිනක්, හෝ මාංශ පේශි කණ්ඩායම් දෙකක් සම්බන්ධ බෙදීම්වලට එක් විශාල මාංශ පේශියක් පමණක් ඇතුළත් විය යුතු අතර, දෙවැන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වේ ... දිගටම කියවන්න »පපුව සහ පිටුපස (පිටුපස) සම්පූර්ණ පුහුණුව

ප්‍රබල බංකුවක් ඔබන්න පියවර 50 ක් - 2 වන කොටස

Na parte 1, dissertamos sobre os 15 primeiros passos para se obter um supino poderoso. Na parte 2, daremos continuação a essa saga, com mais dicas e metodologias para você potencializar seu treino de peito e alcançar o supino dos… දිගටම කියවන්න »ප්‍රබල බංකුවක් ඔබන්න පියවර 50 ක් - 2 වන කොටස

ප්‍රබල බංකුවක් ඔබන්න පියවර 50 ක් - 1 කොටස

O supino é um dos exercícios mais expressivos para o desenvolvimento do corpo humano. A tríade com levantamento terra e agachamento livre fecha os três exercícios mais poderosos que alguém pode realizar para força e, consequentemente, para a hipertrofia. Tendo… දිගටම කියවන්න »ප්‍රබල බංකුවක් ඔබන්න පියවර 50 ක් - 1 කොටස

බර පුහුණුවේදී පපුවේ බෙදීම් පිළිබඳ මිථ්‍යාව ඉවත් කිරීම

“Salve, aluno. Hoje é dia de treinar peito. Vou te passar o supino inclinado pra você trabalhar a parte superior do peitoral, o supino reto pra você trabalhar a parte medial e o declinado pra você intensificar o trabalho na… දිගටම කියවන්න »බර පුහුණුවේදී පපුවේ බෙදීම් පිළිබඳ මිථ්‍යාව ඉවත් කිරීම

ඔබේ පපුවේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස්

Treinar peitoral talvez seja sinônimo da mais ampla demonstração de masculinidade e virilidade em uma academia de musculação. Lógico, o ato de realizar um supino pesado, de ter peitorais grandes e definidos, entre outros itens, realmente faz qualquer um parecer… දිගටම කියවන්න »ඔබේ පපුවේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස්